Rodzaje papieru do druku

Papiery o standardowej (lub normalnej) gramaturze (niepowlekane)

Standardowa gramatura papierów obejmuje te, które mogą być podawane z wewnętrznych tac:
- Papiery kserograficzne / bond 7,26 kg – 12,70 kg, 64 – 105 g/m²
- Papierem odniesienia używanym do definiowania specyfikacji jakości obrazu i wydajności jest 10,89 kg (90 g/m²) Color Xpressions Bright White. Zwróć się do listy Zalecanych materiałów swojej kopiarki/drukarki po współczynniki wydajności dla innych papierów.
Używaj jasnego, białego papieru dla tworzenia kolorowych raportów w biznesie, folderów, biuletynów i podsumowań z dużą siła wymowy.

Papiery o dużej gramaturze

Jako papiery dużej gramatury mogą być zakwalifikowane różne gramatury papierów dla różnych maszyn. Zawsze zwróć się do przewodnika użytkownika od swojej drukarki/kopiarki po zakres gramatur papierów ciężkich dopuszczonych dla tej maszyny.
W porównaniu do zwykłego papieru 90 g/m², papier o dużej gramaturze oferuje zwiększoną sztywność i w rezultacie musi być podawany z tacy bocznej. W miarę wzrostu gramatury i sztywności, zwiększa się również prawdopodobieństwo występowania zacięć. Możliwość cętkowania obrazu również jest zwiększona ze względu na chropowatą powierzchnię i chropowatą formację papieru.
Dwustronne kopiowanie na papierze o dużej gramaturze może nie być zalecane w twojej kopiarce/drukarce, ze względu na problemy z jakością obrazu na drugiej stronie.

Wskazówki, rady i wyniki testowania.

Jeżeli w zalecany sposób stosowane są zalecane materiały, z właściwej tacy, odpowiednim trybem, orientacją i wygięciem, wydajność podawania jest dobra, lecz nie należy spodziewać się podobnej wydajności jak w przypadku papieru 10,89 kg (90 g/m²) Color Xpressions.
Jakość obrazu na zalecanych papierach jest dobra ale nie należy oczekiwać jakości podobnej jak w przypadku papieru 10,89 kg (90 g/m²) Color Xpressions. Prawdopodobieństwo pogorszenia jakości obrazu zwiększa się wraz z gramaturą użytego papieru. Chropowata faktura papieru o dużej gramaturze zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia jasnych plam na obrazie. Wraz ze wzrostem wilgotności zaniki objawiają się częściej.

Papiery powlekane

Powlekane papiery posiadają wzmocnienia, kleje i pigmenty zastosowane do ich powierzchni z jednej lub z obu stron.
W porównaniu do zwykłych papierów 24 lb( 90 g/m²) Color Xpressions, zapewniają lepszy połysk obrazu, lecz ogólnie powodują zwiększenie ilości zacięć.
Dwustronne kopiowanie lub drukowanie na papierach powlekanych może nie być zalecane dla twojej drukarki/kopiarki, ze względu na bardziej częste zacięcia i większe prawdopodobieństwo problemów offsetowaniem obrazu.

Papiery powlekane muszą być podawane ze stroną zwinięcia papieru do góry i kierunkiem słojów prostopadłym do krawędzi wiodącej.

Podawanie papierów powlekanych ze słojami równoległymi do krawędzi wiodącej lub ze zwinięciem skierowanym do dołu, może powodować zacięcia polegające na owinięciu papieru dookoła rolki dociskowej, wymagające w konsekwencji wezwania serwisu.

Zwróć się do przewodnika użytkownika od swojej kopiarki/drukarki po maksymalną gramaturę papieru powlekanego, który może być podawany. Unikanie stosowania się do zalecanej gramatury może spowodować uszkodzenie maszyny, które wymagać będzie wezwania serwisu.

Wskazówki, rady i wyniki testowania.

- Papiery powlekane są bardzo wrażliwe na wilgoć. Jeżeli papier pozostanie otwarty w pomieszczeniu o wilgotności większej niż 40%, mogą się pojawiać jasne plamy lub obraz będzie ogólnie jaśniejszy. Dla zapobiegnięcia temu, należy przechowywać opakowania szczelnie zamknięte; wykorzystywać papier ze środka ryzy; papier nieużywany przechowywać w zamykanej szczelnie torbie. Jeżeli wilgotność jest większa niż 40%, zwiększa się prawdopodobieństwo podawania kilku arkuszy na raz.
- Dwustronne kopiowanie na papierze powlekanym może nie być zalecane dla twojej kopiarki/drukarki. zalecane. Najbardziej częstymi problemami są: (1) jasne plamki obrazu (cętkowanie) i zaniki na drugiej stronie, szczególnie w obszarze półtonów; (2) offsetowaniem obrazu. Offsetowanie obrazu na drugiej stronie może być spowodowane przez zabrudzenie tonerem rolek pieca utrwalającego podczas, gdy arkusz przechodzi przez niego ponownie dla utrwalenia obrazu strony drugiej. Offsetowanie na stronie pierwszej może pochodzić od zabrudzenia w tacy wyjściowej poprzez kontakt papieru z papierem. Zabrudzenie to ma większą szansę pojawić się z obrazami o dużym stopniu pokrycia i zwykle objawia się przy pierwszych 10 kopiach.
Offsetowanie stanie się większe w miarę wykonywania kolejnych kopii i może prowadzić do stałego uszkodzenia pieca utrwalającego i rolki dociskowej, wymagającego wezwania serwisu. Rozmiar tego problemu może być bardzo różny i zależy od typu kopiowanego obrazu oraz stanu i wieku maszyny.
- Podczas wykonywania kopii dwustronnych, jako stronę 1 kopiujemy stronę z jaśniejszym obrazem lub stronę bez koloru (tylko czarny), a stronę o większym nasyceniu lub stronę kolorową jako stronę drugą. Załaduj kopie strony pierwszej do tacy bocznej tak, aby krawędź tylna arkusza (podczas pierwszego kopiowania) stała się krawędzią wiodącą przy kopiowaniu strony drugiej.
Podczas wykonywania strony drugiej, stale śledź kopie na wyjściu maszyny. Patrz na tylną stronę (strona 1) kopii aby sprawdzić, czy dochodzi do offsetowania obrazu. Jeżeli offsetowanie jest widoczne, zatrzymaj niezwłocznie pracę i wyczyść system utrwalania. Jeżeli będzie wykonywane więcej kopii, stan ten ulegnie tylko pogorszeniu.
Dla wyczyszczenia systemu utrwalającego przepuść przez maszynę ok. 10 czystych arkuszy. Gdy spodnie strony pustych arkuszy zaczną wychodzić czyste, kontynuuj wykonywanie kopii drugiej strony. Dla wykonania większych ilości kopii dwustronnych, może zajść potrzeba urozmaicenia pracy krótkimi przebiegami kopii dwustronnych na przemian z kopiami jednostronnymi dla uniknięcia ponownego zabrudzenia systemu utrwalającego.
- Nasycenie tonerem przy elektronicznych oryginałach powinno być ograniczone do ogólnie 280% (70% dla każdego koloru). Wyższe nasycenie koloru może dawać słabo utrwalone wydruki.
- Jeżeli planujecie Państwo wykorzystanie papieru powlekanego innego niż zalecany, należy przed dokonaniem zakupu najpierw przetestować jego niewielką partię, a następnie skontaktować się z lokalnym przedstawicielem Xeroxa w celu uzyskania zgody na jego wykorzystanie.

Papiery z recyklingu

Większość pochodzących z recyklingu papierów wykonywana jest z kombinacji nowej pulpy, zużytej podczas procesu produkcji papieru i papieru zwracanego przez konsumentów do recyklingu. Ze względu na nieprzewidywalną naturę papieru powracającego z recyklingu, wtórnie przerabiane papiery są mniej jednorodne w swojej zawartości i jakości niż papiery wykonywane z całkowicie nowych włókien. Zalecane papiery z recyklingu będą pracowały dobrze w kopiarkach/drukarkach, lecz zmniejszona gładkość, struktura i biel wpłyną na pogorszenie jakości kopii w porównaniu do papieru 24 lb (90 g/m²)Color Xpressions.

Wskazówki, rady i wyniki testowania.

- Jeżeli będziemy pracować z nie zalecanymi papierami pochodzącymi z recyklingu, mogą się pojawić poważne problemy z jakością kopii.
- Wielka różnorodność włókien w papierze ponownie przetwarzanym zwiększa tendencję do zwijania się tych papierów, która może powodować zacięcia. Jeżeli zostały wykryte ewidentne zwinięcia papieru, dla najlepszej wydajności należy załadować go do tacy bocznej, zagięciem do dołu.
- Dwustronne kopiowanie z papierem z recyklingu nie jest zalecane. Nieodłącznie słaba jakość obrazu na papierze przetwarzanym stanie się jeszcze gorsza przy kopiowaniu na drugiej stronie.
- W celu uniknięcia pogorszenia się takich materiałów, wszystkie papiery z recyklingu, gdy nie są używane, powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach. Jakość obrazu na papierze wystawionym na działanie czynników zewnętrznych, ulegnie dalszemu pogorszeniu na skutek wchłonięcia wilgoci.

Papiery z wybitymi otworami

Papier do segregatorów posiada dwie lub więcej dziur wybitych wzdłuż jednej z krawędzi dla stworzenia możliwości ich oprawy.

Wskazówki, rady i wyniki testowania.

- Podczas kopiowania z przedziurkowanych oryginałów na przedziurkowany papier, muszą być podjęte specjalne działania, dla zapobiegnięcia kopiowaniu otworów jako ciemnych plam. Jeżeli twoja kopiarka posiada stół edycyjny, plamy te mogą być wyeliminowane przez wykorzystanie funkcji edycyjnych, takich jak kasowanie obszarów zewnętrznych (Delete Outside). Jeżeli nie posiadasz stołu edycyjnego, możesz wykorzystać funkcje przesunięcia obrazu (Image Shift) lub kasowania krawędzi (Edge Erase) albo umieścić oryginał na szybie i przykryć otwory na oryginale przez umieszczenie za nimi białego arkusza.

Nie stosowanie jednej z podanych metod może spowodować rozsypanie toneru w obszarze dziur arkusza. Ten nadmiar toneru przenoszony będzie na tylną stronę kopii/wydruku podczas przebiegu następnego zadania. Jeżeli będzie to czynione często, może nastąpić trwałe uszkodzenie pieca.

- Dostępna jest cała gama konfiguracji otworów. Nie wszystkie z nich były testowane. Z niektórymi konfiguracjami otworów mogą pojawiać się częste zacięcia. Przed zakupem większej ilości papieru, należy przetestować mniejszą jego partię.

Etykiety wrażliwe na nacisk

Stos etykiet wrażliwych na nacisk składa się z trzech warstw: arkusza licowego, wrażliwego na nacisk przylepca i arkusza podkładowego. Dostępnych jest wiele gramatur etykiet i typów arkuszy licowych. Dla uniknięcia problemów z podawaniem i jakością obrazu, ważnym jest stosowanie etykiet z właściwą równowagą właściwości. Dla lepszego podawania mają małą gramaturę i sztywność. Wersje amerykańskie posiadają klej nałożony z wzorem (brak kleju w odległości 1/16 cala od krawędzi arkuszy) dla zmniejszenia zabrudzenia pieca utrwalającego.
Dla określenia czy można podawać w twojej maszynie etykiety, a jeżeli tak to jakie są zalecane, zwróć się do listy Zalecanych materiałów dla twojej kopiarki/drukarki.

Wskazówki, rady i wyniki testowania.

- Jeżeli pracujemy z zalecanymi materiałami, z właściwą tacą, trybem i orientacją, niezawodność podawania i jakość obrazu są dobre, lecz nie takie same jak wydajność przy pracy z papierem 10,89 kg (90 g/m2) Color Xpressions.
- Podczas pracy z etykietami nie stosuj trybu papieru normalnego. Użyj trybu papieru dużej gramatury lub papieru grubego. Po bardziej specyficzne informacje, popatrz do swojej listy Zalecanych materiałów.
- Nasycenie tonerem przy elektronicznych oryginałach powinno być ograniczone do ogólnie 280% (70% dla każdego koloru). Wyższe nasycenie koloru może dawać słabo utrwalone wydruki.
- Ogólnie, etykiety dla dobrej pracy z nimi powinny posiadać lico i arkusz podkładowy o niskiej gramaturze, a warstwa przylepna powinna być nałożona nierównomiernie (wzór). Ogólna gramatura powinna być poniżej 203 g/m². Podawane powinny być włóknami równolegle do krawędzi wiodącej.
- Jeżeli planujecie Państwo wykorzystanie etykiet innych niż zalecane, należy przed dokonaniem zakupu najpierw przetestować jego niewielką partię.

Etykiety z suchą gumą (tj. taką, która wymaga zwilżenia przed jej użyciem) mogą powodować poważne problemy z zanieczyszczeniem maszyny i nie powinno się ich używać.

Papiery z nadrukami

Ta kategoria obejmuje szeroki zakres materiałów. Kopie tworzone na drukarkach laserowych, atramentowych i igłowych, papier bezwęglowy i wydrukowane formularze, wykorzystujące rozmaite atramenty, nie były testowane i powinny być rozważane w kategorii materiałów niezalecanych.

Wskazówki, rady i wyniki testowania.

- Niektóre atramenty z materiałów z nadrukami mogą powodować zaniki obrazu, offsetowanie lub brudzenie. Należy wybierać powierzchniowo suszone, laserowo kompatybilne atramenty, przeznaczone dla reprodukowania w kolorowych kopiarkach/drukarkach. Przykładem jest TuffText firmy Vanson. Państwa przedstawiciel drukarni offsetowej może być zdolny do określenia atramentu o podobnych właściwościach.
- Dwustronne kopiowanie na papierze z nadrukami nie jest zalecane. W wielu przypadkach, przy próbie drukowania na stronie drugiej, w obszarach, które odpowiadają nadrukom po przeciwnej stronie, mogą się pojawić zaniki obrazu. Obszary zadrukowane mogą uniemożliwić przenoszenie toneru na stronie drugiej, powodując kasowanie obszaru. Może to mieć miejsce ze względu na przewodzenie atramentu lub z powodu minimalnego zmarszczenia papieru pod atramentem.
- Zawsze należy przetestować niewielką ilość materiału dla określenia jakości kopii i wydajności podawania, przed zamówieniem go w większej ilości.

Papier przenoszący w jednym kroku

Papiery przenoszące w jednym kroku pozwalają na przeniesienie pełnokolorowych obrazów bezpośrednio z kopii lub wydruków na prawie każdą tkaninę i inne typy materiałów. Popularnym zastosowaniem jest przenoszenia obrazów na koszulki T-shirts. Zalecane materiały były intensywnie testowane i zostały wybrane dla zapewnienia optymalnej wydajności.

Wskazówki, rady i wyniki testowania.

- Podczas pracy z rekomendowanymi materiałami, wydajność podawania będzie dobra, lecz nie może być równie niezawodna jak dla 24 lb (90 g/m²) Color Xpressions.
- Po informacje na temat właściwego trybu podczas przepuszczania papierów transferowych, zwróć się do listy Zalecanych materiałów.
- Dla uniknięcia problemów (zacięcia i słaba jakość obrazu) spowodowanych przez nadmiernie suche lub wilgotne otoczenie, materiały należy przechowywać w szczelnych torebkach z pochłaniaczami wilgoci. Inne materiały, gdy nie są używane, powinny być również przechowywane w szczelnych opakowaniach.
- Nasycenie tonerem przy elektronicznych oryginałach powinno być ograniczone do ogólnie 280% (70% dla każdego koloru). Wyższe nasycenie koloru może dawać słabo utrwalone wydruki.
- Mieszanka 50/50 poliestru i bawełny zapewnia lepszą trwałość obrazu niż koszulki wykonane ze 100% bawełny. Tkaniny o bardziej zwartej strukturze zapewniają lepsze rezultaty niż tkaniny o luźnej strukturze.
- Z markami, które nie są zalecane, należy się liczyć z dużą ilością podań kilku arkuszy na raz i zacięciami stanowiącymi potencjalne niebezpieczeństwo dla pieca utrwalającego. Pracuj tylko z materiałami zalecanymi.

Przeźrocza

Stosy przeźroczy są używane głównie do tworzenia obrazów, które mogą być rzucane na ścianę lub ekran. Folia do kopiowania wykonywana jest z folii poliestrowej, która jest specjalnie pokrywana, aby uzyskać dobre przyleganie do niej tonerów. Zarówno materiał bazowy jak i typ pokrycia mają kapitalne znaczenie dla końcowej jakości wyświetlanego obrazu.
Podczas pracy, w opisany dalej sposób, wydajność podawania będzie dobra, lecz nie może być równie niezawodna jak dla papieru 24 lb (90 g/m²) Color Xpressions.

Wskazówki, rady i wyniki testowania.

- Niektóre kopiarki/drukarki mogą podawać przeźrocza z podkładem papierowym. Zwróć się do listy Zalecanych materiałów swojej kopiarki/drukarki dla określenia czy są one zalecane, czy też nie.
- Podczas manipulacji z przeźroczami należy zachować ostrożność. Toner nie jest w stanie spenetrować powierzchni folii, dlatego dowolne jej uszkodzenie może wpłynąć na jakość obrazu.
- Po kopiowaniu, na folii do kopiowania może pozostać szczątkowa, cienka warstwa oleju. Ta pozostałość może zniknąć samoistnie lub zostać usunięta miękką szmatką.

Jeżeli nie można znaleźć lub usunąć zaciętej folii do kopiowania, nie należy uruchamiać dalszych prac na kopiarce. Maszyna może ulec uszkodzeniu, jeżeli zostanie podany następny arkusz, gdy w obszarze pieca i poza zasięgiem naszego wzroku znajduje się zacięta folia.

Nie należy próbować usuwać folii do kopiowania, która jest trwale zacięta w piecu.