Cechy fizyczne papieru

Zmienne w procesie tworzenia papieru mogą wpłynąć na jakość i wydajność gotowego papieru. Podczas gdy pewne zmienne są kontrolowane przy tworzeniu specyficznych materiałów, inne mogą wpłynąć na niedoskonałości.

Formacja – Formacja jest sposobem rozprowadzenia włókien w arkuszu. Słaba formacja może powodować cętkowane lub nierówne rozprowadzenie toneru w obrazach z dużymi obszarami stałego pokrycia. Dla uzyskania wglądu w formację papieru, przytrzymaj przykładowy arkusz pod światło. Jeżeli papier posiada dobrą formację, wygląda jak równomierny i spójny. Ze słabą formacją, wygląda jak poplamiony i nierównomierny.

Rada: Formacja włókien jest szczególnie ważna gdy dokumenty zawierają fotografie lub posiadają duże powierzchnie pokrycia tonerem. Dla najlepszych rezultatów, wybierz papier, który posiada dobrą formację.

Kierunek słojów –Słojami papieru jest kierunek w którym leży większość włókien papieru. Podczas procesu tworzenia papieru większość włókien zostaje wyrównana równolegle jedno przy drugim. W zależności jak cięty jest papier dla jego wykończonej formy, będzie miał albo długie słoje (słoje są równoległe do dłuższego wymiaru papieru) lub krótkie słoje ( słoje wyrównane są do krótszego wymiaru papieru).

Rada: Wybierz papier o krótkich słojach podczas drukowania dokumentów z obrazem, który przechodzi poprzez zagięcia (np., broszury).

Sztywność – Sztywność odnosi się do odporności papieru na zginanie. Zwykle papier grubszy jest sztywniejszy.
Ogólnie, papier o mniejszej niż 64 g/m² gramaturze ma tendencje do sklejania się lub marszczenia w kopiarce/drukarce, powodując zacięcia i niepodania. Papiery o większej gramaturze, powyżej 105 g/m², mogą stwarzać problemy z ich wykorzystaniem, jak również mogą mieć defekty jakości druku (zaniki, rozmazania) z powodu ich zmniejszonej zdolności do owijania się wzdłuż bębna transferowego urządzenia.
Zwykle, niezawodne podawanie może być osiągnięte przy podawaniu papieru o niskiej gramaturze (64 g/m²), ze kierunkiem słojów takim samym jak kierunek podawania. Zwiększa to sztywność. Podczas podawania papieru kserograficznego 14,51 kg lub cięższego, kierunek słojów powinien być poprzeczny do kierunku podawania dla zmniejszenia sztywności.

Porowatość – Papier, który jest zbyt porowaty powoduje niepodania lub podania kilku arkuszy na raz jak również cętkowanie obszarów dużego pokrycia (nierównomierne drukowanie) i smugi. Mniej porowate (bardziej gęste) arkusze mają tendencję do większego zwijania się i mają skłonność do smużenia obrazu.

Gramatura – Gramatura jest kolejnym ważnym czynnikiem. Cięższe arkusze są często grubsze ponieważ zawierają one więcej włókien. Papiery te mogą być zbyt grube lub sztywne dla przejścia przez drogę papieru niektórych drukarek. Mogą one również pękać lub pokrywać się pęcherzami podczas zginania (również wtedy gdy są nacinane).

Rada: Podczas wybierania papieru, wybieraj materiały mieszczące się w zalecanym
zakresie dla stosowanej technologii drukowania. Testuj papier przez zginanie próbki dokumentu.

Wykończenie / gładkość – Wykończenie jest gładkością lub chropowatością powierzchni papieru. Wykończenie może być kontrolowane przez wzór powierzchni wykorzystywanej podczas przenoszenia pulpy poprzez maszynę papierniczą, przez dodanie pokrycia i przez proces kalandrowania, który wygładza o poleruje powierzchnię papieru. Kalandrowanie przeprowadza seria wypolerowanych walców ze stali nierdzewnych, które ściskają włókna powierzchni i nadają połysk arkuszom.
Gładkość papieru wywiera znaczący wpływ na jakość papieru. Jeżeli papier jest zbyt chropowaty, jakość obrazu ulega pogorszeniu; ze wzrostem chropowatości, należy spodziewać się pogorszenia jakości obrazu w obszarach dużego pokrycia lub półtonów (ziarniste kolory). Ekstremalnie chropowaty papier nie przyjmie w odpowiedni sposób toneru, który będzie się ścierał i złuszczał.
Zaniki (jasne plamki na obszarach o stałym pokryciu) pojawią się na papierach chropowatych i na papierach ze słabą i nierównomierną formacją. Gładkość papieru i formacja stają się ogólnie gorszymi gdy wzrasta gramatura papieru.
Ponieważ nieregularności powierzchni mogą nie wypełnić się tonerem, obraz na chropowatym papierze może wydać się jaśniejszy. Dla osiągnięcia poziomów nasycenia ekwiwalentnych do tych na gładszym papierze, wymagane jest nastawienie większej gęstości (użycie regulacji jaśniej / ciemniej w kopiarce/drukarce).
Papiery kserograficzne dla koloru są ogólnie gładsze niż przeciętne papiery kserograficzne.

Rada: Dla dokumentów, które zawierają delikatne szczegóły, obszary odcieni lub obrazy półtonowe, użyj papieru gładkiego lub pokrywanego.

Zanieczyszczenia - Zanieczyszczenia w procesie tworzenia papieru mogą na niektórych materiałach pozostawić niewielkie drobiny, które mogą powodować niepożądane znaczki lub punkty na obrazie naszej kopii lub wydruku (jest to szczególnie prawdziwe przy wielu papierach pochodzących z recyklingu, ponieważ w procesie tym niektóre zanieczyszczenia nie mogą być usunięte).

Rada: Drobiny w papierach z recyklingu mogą kolidować z niektórymi obrazami i typami precyzyjnych dokumentów. Chociaż Xerox jest dostawcą papieru z recyklingu, zalecamy papiery
niepochodzące z recyklingu podczas kopiowania lub drukowania dokumentów zawierających fotografie dużej rozdzielczości lub precyzyjne elementy

Zwijanie – Nadmierne zwijanie papieru może powodować zacięcia. Wybór papieru o niskim zwijaniu w zakresie zalecanych wilgotności, spowoduje znaczącą różnicę w wydajności naszej kopiarki/drukarki.
Niektóre papiery są pakowane z nadrukowaną na jednym z końców ryzy strzałką. Strzałka wskazuje stronę sitową papieru. Strona zwinięcia, znana również jako strona filcu, jest stroną przeciwną.
Papier do wewnętrznych tac papieru kopiarki/drukarki ładujemy tak, aby obraz był drukowany na sitowej stronie papieru.
Papier do tacy ręcznego podawania lub do pojemnika HCF (jeżeli jest dostępny) ładujemy sitową stroną do góry (stroną zwinięcia do dołu). Szczególnie ważnym jest ładowanie do tacy bocznej papieru o dużej gramaturze stroną zwinięcia do dołu.
Jeżeli wymagane jest więcej informacji na temat ładowania papieru, zwróć się do przewodnika użytkownika swojej kopiarki/drukarki.
Jeżeli opakowanie ryzy papieru nie jest oznaczone strzałką wskazującą sitową stronę papieru, strona papieru skierowana do klejenia opakowania jest stroną sitową. Stronę zwijania możemy również określić przytrzymując centymetrowej grubości stos za jedną z krótkich krawędzi.
Pozwól aby papier zwisał długą krawędzią wzdłuż twojego ciała. Albo dolna krawędź, albo obie boczne krawędzi będą lekko zwijały się do środka. Obserwuj, w którą stronę zwijają się krawędzi. Jest to strona zwijania.
Obchodzenie się z papierem i wielkość zwinięcia kopii zmieniają się z temperaturą, wilgotnością, jakością papieru i obszarem obrazu na kopiach. Wszystkie te zmienne współgrają i, w niektórych sytuacjach, musimy eksperymentować dla określenia, który sposób ładowania papieru zapewni najlepszą wydajność.

Rady dla podawania papieru

Jeżeli zdarzają się problemy z podawaniem papieru, może pomóc jedna z poniższych rad:
• Obróć papier w tacy i wykonaj kopie ponownie. Technika ta może być stosowana zarówno dla tac wewnętrznych jak i dla tacy ręcznego podawania. Jeżeli wydajność podawania się poprawiła, kontynuuj podawanie papieru tym sposobem.
• Otwórz świeżą ryzę papieru. Załaduj świeżą ryzę i wykonaj pracę ponownie. Jeżeli zacięcia papieru znikną, pozbądź się papieru powodującego zacięcia.
• Okazjonalnie, górne arkusze nowo otwartej ryzy będą się zwijały w kierunku przeciwnym do tego z pozostałych arkuszy w ryzie, wskazując, że papier przystosowuje się do poziomu wilgotności w pomieszczeniu. Dla osiągnięcia stałego zwijania dla wszystkich arkuszy w ryzie, pozwól otwartej ryzie pozostać w pomieszczeniu dotąd, aż wszystkie arkusze przystosują się do warunków otoczenia.
• Zmień orientację podawania papieru. Np., jeżeli podawałeś długą krawędzią (LEF), spróbuj podawania krawędzią krótką (SEF).

Zawartość wilgoci

Zawartość wilgoci wpływa bezpośrednio na niezawodność i jakość obrazu.
• Zbyt wielka wilgotność może powodować nadmierne zwijanie papieru, zacięcia papieru i problemy z jakością obrazu. Poziom wilgotności, który jest zbyt niski może powodować problemy z elektrycznością statyczną, które również wpłyną na zacięcia papieru.
• Zawartość wilgotności musi być równomierna w ryzie. Ryza nie powinna być pozostawiona bez opakowania aby mogła tracić lub przyjmować wilgoć podczas przechowywania. Wodoodporne opakowania ryz mają duże znaczenie dla utrzymania stałego poziomu wilgotności.
• Dla papieru używanego w kopiarce/drukarce, zalecany jest poziom wilgotności z zakresu 4.0 do 5.0%.

Właściwości elektryczne (przewodność i oporność)
Papier posiadający dużą przewodność powoduje zaniki obrazu i zacięcia papieru. Z drugiej strony, papier o dużej oporności powoduje budowanie się elektryczności statycznej pomiędzy arkuszami papieru, prowadzące do podawania kilku arkuszy na raz, zacięć i problemów z offsetowaniem obrazu. Elektryczne właściwości powinny być zrównoważone dla zapobiegania zanikom w warunkach wilgotności lub powstawania tła i statyki w warunkach suchych.

Wytrzymałość powierzchniowa

Aby papier posiadał odpowiednią wytrzymałość powierzchniową, włókna i chemikalia muszą być dobrze związane z jego powierzchnią. Utrata włókien i innych materiałów z papieru, może powodować zabrudzenie nośnika (developera) w kopiarce/drukarce, które dalej może skutkować przedwczesnym jego zużyciem.

Współczynnik tarcia

Termin ten odnosi się do różnic w tarciu między dwoma przylegającymi arkuszami papieru i między papierem a rolkami podającymi lub pasem w kopiarce/drukarce. Zbyt małe lub zbyt duże tarcie względne może powodować niepodania, podania wielokrotne i zacięcia.
Nie ma sposobu na zmierzenie współczynników tarcia poza maszynami testującymi. Najbezpieczniejszą procedurą dla Państwa jest zakup papieru od renomowanego, niezawodnego dostawcy materiałów kserograficznych.