Przechowywanie papieru

Papier zwykle dostarczany jest w kartonach z płyty pilśniowej. Ilość ryz w kartonie zależy od formatu papieru. Jeżeli zamawiana jest duża ilość papieru, kartony ustawiane są na drewnianych paletach. Kartony, z którymi obchodzi się niewłaściwie (np. zrzuca, upuszcza lub przebija widłami podnośnika), mogą spowodować uszkodzenia papieru, z których nie wszystkie będą natychmiast oczywiste. Użycie uszkodzonego papieru zwiększa częstotliwość zacięć papieru i inne problemy podawania.

Nie należy kartonów przechowywać bezpośrednio na podłodze; zwiększa to możliwość absorpcji wilgoci. Kartony należy przechowywać na paletach, półkach lub w szafkach w miejscu zabezpieczonym przed skrajnymi temperaturami i wilgocią. Nie należy otwierać sklejonych ryz papieru do czasu ich załadowania do kopiarki/drukarki. Papier należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu ryz, a ryzy należy przechowywać w kartonach.
Opakowanie ryzy zawiera wewnętrzną warstwę wyścielającą, która zabezpiecza papier przed wilgocią. Zdjęcie opakowania eliminuje zabezpieczającą barierę, wystawia papier na fluktuacje wilgoci, które mogą wpływać na nadmierne zwijanie i inne niepożądane efekty.

Papier z nieotwieranych opakowań, zapewnia wspaniałą wydajność. Gdy papier z otwartej ryzy nie będzie używany przez okres czasu (np. taki jak noc), opakowanie ryzy powinno być sklejone taśmą samoprzylepną. Dla najlepszych rezultatów, papier powinien być przechowywany w zamykanej torebce foliowej lub w wewnętrznej tacy papieru w maszynie.
Nie przechowujmy papieru w tacy ręcznego podawania. Do tacy tej należy ładować ilość papieru wystarczającą do bieżącego zadania. Jeżeli wykorzystujemy papier z ryzy, która była pozostawiona otwarta, należy brać arkusze ze środka ryzy.

Papier powlekany, należy przechowywać w zaklejanych torebkach lub pudełkach z pokrywkami.

Jeżeli kartony lub indywidualne ryzy są składowane, powinny być ostrożnie umieszczane na wierzchu innych, by uniknąć załamania krawędzi lub innych uszkodzeń. Kartony powinny być składowane do wysokości nie większej niż pięć kartonów. Palety papieru mogą być składowane do wysokości trzech palet.

Temperatura i wilgotność

Temperatura pomieszczenia, w którym papier jest składowany, może mieć znaczący wpływ na zachowanie papieru w kopiarce/drukarce. Kontrola wilgotności jest jednym z najważniejszych środków ostrożności, które powinny być przedsięwzięte dla zapewnienia właściwej obsługi papieru w maszynie. Papier powinien być przechowywany w następujących warunkach:

Klimatyzowany

Większość środowisk z systemem klimatyzacji zapewnia właściwą kombinację temperatury i wilgotności dla dobrej wydajności papieru.

Nieklimatyzowany

Dla przechowywania papieru w środowiskach nieklimatyzowanych, wykorzystaj następujące wskazówki:

- Minimum: 10ºC przy 15% względnej wilgotności.
- Maksimum 27.2ºC przy 85% względnej wilgotności.

Jeżeli papier jest przenoszony z miejsca przechowywania do pomieszczenia z inną temperaturą i wilgotnością, powinien być on sezonowany przed użyciem w nowym miejscu.
Wszystkie materiały używane w kopiarce/drukarce, dla uzyskania najlepszej wydajności, muszą być sezonowane do temperatury/wilgotności pomieszczenia zawierającego kopiarkę/drukarkę.
Papier umieść w tym samym pokoju, co kopiarka/drukarka na jedną noc przed użyciem w urządzeniu.
Przeźrocza umieść w tym samym pokoju, co kopiarka/drukarka na 24 godziny przed użyciem ich w urządzeniu.
Etykiety sezonuj przez 72 godziny w pomieszczeniu kopiarki/drukarki przed użyciem w urządzeniu.
Odseparowanie kartonów lub ryz papieru (lub pudełek przeźroczy albo etykiet), jednego opakowania od drugiego może przyspieszyć sezonowanie materiałów.
Nie rozpakowuj ryz papieru do czasu aż będziesz gotowy do ich użycia.