Formaty papieru do druku

Formaty papieru w USA i w Kanadzie
Nie wszystkie papiery są dostępne we wszystkich formatach. Format papieru zależy od możliwości papierni. Papier może być zamawiany typowo na trzy sposoby: cięte arkusze, arkusze Folio i rolki.

Cięte arkusze USA – Papiery takie są typowo wykorzystywane na małych prasach, w drukarkach laserowych i powielaczach. Podstawowa gramatura ciętych arkuszy określona jest przez jednostkę powierzchni ryzy o 500 arkuszach.

Arkusze Folio USA – Używane są one do pras offsetowych podających papier w arkuszach. Obrazy są nakładane w prasach, a następnie arkusze są przycinane do pocztówek, broszur lub innych niestandardowych formatów dokumentów. Arkusze Folio mogą być również stosowane dla drukowania plakatów, kopert, pudełek lub folderów o zamawianych nietypowych formatach.

Formaty papierów Międzynarodowej Organizacji Standardów

Formaty ISO są szeroko używane w krajach stosujących System metryczny. Formaty papieru są nazywane za pomocą litery określającej serię papieru i liczbę określającą format.
A – serie papierów ogólnego zastosowania przy drukowaniu.
B – serie papierów używanych do ściennych plakatów.
C – serie papierów używanych na foldery, kary pocztowe i koperty.
Numery wskazują formaty dostępne w każdej z serii (np., 2A0, A0, A1). Każdy format jest równy połowie poprzedzającego większego formatu. Może być również dodany prefiks wskazujący, czy papier jest przycinany normalnie (R) czy przycinany specjalnie i/lub barwiony (SR).

Arkusze cięte Międzynarodowe formaty ISO
Standardowe formaty ciętych arkuszy wg ISO:

Seria A Seria B Seria C
4A0 1682 x 2378 mm 4B0 2000 x 2828 mm 4C0 -
2A0 1189 x 1682 mm 2B0 1414 x 2000 mm 2C0 -
A0 841 x 1189 mm B0 1000 x 1414 mm C0 917 x 1297 mm
A1 594 x 841 mm B1 707 x 1000 mm C1 648 x 917 mm
A2 420 x 594 mm B2 500 x 707 mm C2 458 x 648 mm
A3 297 x 420 mm B3 353 x 500 mm C3 324 x 458 mm
A4 210 x 297 mm B4 250 x 353 mm C4 229 x 324 mm
A5 148 x 210 mm B5 176 x 250 mm C5 162 x 229 mm
A6 105 x 148 mm B6 125 x 176 mm C6 114 x 162 mm
A7 74 x 105 mm B7 88 x 125 mm C7 81 x 114 mm
A8 52 x 74 mm B8 62 x 88 mm C8 57 x 81 mm
A9 37 x 52 mm B9 44 x 62 mm C9 40 x 57 mm
A10 26 x 37 mm B10 31 x 44 mm C10 28 x 40 mm


Arkusze Folio Międzynarodowe formaty ISO
Formaty RA i SRA:
 

Seria RA Seria SRA
RA0 860 x 1220 mm SRA0 900 x 1280 mm
RA1 610 x 860 mm SRA1 640 x 900 mm
RA2 430 x 610 mm SRA2 450 x 640 mm
RA3 305 × 430 mm SRA3 450 x 320 mm
RA4 215 × 305 mm SRA4 225 × 320 mm